Voor kinderen is de tijd voorafgaande aan de scheiding en de scheidingsprocedure een moeilijke en soms traumatische periode. Strijd tussen ouders is schadelijk voor kinderen. Indien u als ouder een goede relatie heeft met uw partner/ex-partner zorgt dat weer voor een goede basis voor uw kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders zich committeren aan een scheiding in goed overleg. Het zogenaamde paraplugesprek is ook onderdeel van de mediation.

Het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van kinderen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar moet u afspraken maken over: het verdelen van zorg- en opvoedingstaken, informatie- en raadplegingsplicht en de verdeling van kosten voor opvoeding en verzorging.

Het paraplugesprek

In het paraplugesprek melden ouders hun scheiding aan de kinderen. Dit gesprek is van belang omdat de ouder/kind relatie veranderd na de scheiding. Er zijn een aantal belangrijke do's en don'ts binnen dit gesprek. Het bespreken hiervan is een onderdeel van de mediation.

Kinderen spreken - volwassenen luisteren

De Stichting Villa Pinedo geeft onder het motto "kinderen spreken - volwassenen luisteren" advies aan kinderen en ouders. Zij maken ouders er bewust van over wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat. Dit doen zij o.a. door een open brief met als titel: Aan alle gescheiden ouders. Op dit online platform kunnen kinderen ook hun vragen stellen en ervaringen delen. Ik nodig u van harte uit om deze website te bezoeken en de brief te lezen!

Neem contact op

Privacy beleid | Cookie beleid | Website door BlueBird Media B.V.   ©